வாங்க பழகலாம்

வெள்ளி, 25 ஜனவரி, 2013

பால்ய பரூவம்

இது நான் சிறுவணாக இருந்த போது நடந்த சம்பவம்           மறந்து விட்டது மண்ணிக்கவும்                             

முதல் பதிவு

சிவகாசிச்சிறுவன் http://sivakasisiruvan.blogspot.com/

இண்று முதல் இணிதே ஆரம்பம்

வணக்கத்துடன் உங்கள் நண்பணாக அறிமுகமாகும் என் பெயர் ரா.கண்ணண் எனது அணுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள காத்திருக்கிறேன்.